Vergelijk asbest offertes
Vind dé asbest specialist voor je project
 

Gratis en vrijblijvend

Homedeal.nl Asbest verwijderen Asbest saneren

Asbest saneren

Minimale kosten
€ 600
Gemiddelde kosten
€ 1.200
Maximale kosten
€ 3.000
Dit project kost gemiddeld tussen de
€ 900 - € 1.800

Het saneren van asbest is een project dat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarom kun je het best een vakspecialist inschakelen. Ben je benieuwd naar de asbestsanering kosten? In dit artikel lees je er alles over.

Wat is asbest saneren?

Asbest saneren is een proces waarbij asbesthoudende materialen op een veilige en gecontroleerde manier worden verwijderd uit gebouwen of objecten. Dit is noodzakelijk omdat asbest, hoewel ooit veelgebruikt vanwege zijn hittebestendige en isolerende eigenschappen, ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Wanneer asbestvezels vrijkomen en worden ingeademd, kunnen ze longziekten zoals asbestose, longkanker en mesothelioom veroorzaken. Het saneren van asbest moet daarom altijd worden uitgevoerd door gecertificeerde professionals die de juiste technieken en veiligheidsmaatregelen toepassen.

Dit proces omvat verschillende stappen, zoals inspectie, risico-inventarisatie, het opstellen van een werkplan, en de uiteindelijke verwijdering en veilige afvoer van asbesthoudend materiaal. Door deze aanpak wordt de verspreiding van gevaarlijke vezels voorkomen en wordt een veilige omgeving gegarandeerd voor bewoners en werknemers.

Asbestsanering kosten
Vind dé beste vakspecialist voor je project en ontvang gratis offertes.

Stappenplan: asbest saneren

Bekijk hieronder welke stappen de vakspecialist doorloopt om asbest te saneren.

Stap 1: Voorbereiding en risico-inventarisatie

 1. Initiële beoordeling: een grondige inspectie van het pand om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen te bevestigen, uitgevoerd door een gecertificeerde asbestinventarisatie-deskundige.
 2. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): opstellen van een gedetailleerd asbestinventarisatierapport volgens de Vlaamse normen, zoals vastgelegd in de codex over het welzijn op het werk.
 3. Werkplan opmaken: ontwikkelen van een werkplan dat de te volgen saneringsmethoden, benodigde materialen, gereedschappen en veiligheidsmaatregelen beschrijft.
 4. Meldingen en vergunningen: indienen van een melding bij de arbeidsinspectie (toezicht op het welzijn op het werk) en, indien van toepassing, bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Stap 2: Voorbereiding van de werkplek

 1. Werkgebied afbakenen: Het saneringsgebied markeren en afsluiten om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen, inclusief het plaatsen van waarschuwingsborden.
 2. Creëren van een containment: Een containment bouwen met behulp van plastic folie en luchtdichte afdichtingen om een gecontroleerde omgeving te creëren.
 3. Negatieve luchtdruk: Installeren van negatieve luchtdrukapparatuur met HEPA-filters om ervoor te zorgen dat de luchtstroming naar binnen gericht is, zodat asbestvezels binnen het containment blijven.

Stap 3: Verwijdering van asbesthoudende materialen

 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): zorgen dat alle teamleden geschikte PBM dragen, zoals ademhalingsbescherming met P3-filters, beschermende kleding en handschoenen.
 2. Nat werkmethoden: gebruik van natte methoden om de asbesthoudende materialen vochtig te houden tijdens de verwijdering, wat helpt om de verspreiding van vezels te minimaliseren.
 3. Voorzichtig verwijderen: zorgvuldig verwijderen van de asbesthoudende materialen en breken of beschadiging zoveel mogelijk voorkomen.
 4. Verpakking en labeling: verwijderde materialen onmiddellijk in dubbel verpakte, duidelijk gelabelde zakken of containers plaatsen volgens de voorschriften van de OVAM.

Stap 4: Opruimen en eindinspectie

 1. Reiniging van het werkgebied: grondig schoonmaken van het werkgebied met behulp van HEPA-stofzuigers en vochtige doeken om resterende vezels te verwijderen.
 2. Luchtmonsters nemen: nemen van luchtmonsters om te controleren op de aanwezigheid van asbestvezels in de lucht. Deze monsters worden geanalyseerd door een gecertificeerd laboratorium.
 3. Visuele inspectie: uitvoeren van een visuele inspectie om te bevestigen dat alle asbesthoudende materialen zijn verwijderd.
 4. Vrijgave van het gebied: na succesvolle lucht- en visuele tests kan het containment worden verwijderd en het gebied vrijgegeven voor normaal gebruik.

Stap 5: Afvoer van asbestafval

 1. Verzameling en transport: verzamelen van al het asbestafval in goedgekeurde containers en correct labelen volgens de voorschriften van de OVAM.
 2. Afvalverwerking: afleveren van het afval bij een gecertificeerde stortplaats voor gevaarlijk afval, conform de geldende regelgeving.

Stap 6: Documentatie en rapportage

 1. Saneringsrapport: opstellen van een gedetailleerd rapport van de uitgevoerde sanering, inclusief meetresultaten en conformiteit met veiligheidsvoorschriften.
 2. Archivering: zorgvuldig archiveren van alle documentatie, waaronder vergunningen, meldingen, inspectierapporten en saneringsrapporten voor toekomstige referentie.

Wat kost asbestsanering?

De asbestsanering kosten starten rond de € 1.000 voor een volledige ruimte. Asbestsanering van golfplaten is iets voordeliger, daar starten de meeste prijzen rond de € 600. Daarbij komen nog kosten voor een asbestinventarisatie van gemiddeld € 350. Bekijk het overzicht hieronder voor gemiddelde asbestsanering kosten.

ProjectGem. kosten, incl. btw
Asbestinventarisering (voor woonhuis)
- Inventarisatie zichtbaar materiaal€ 300 - € 500
- Volledige inventarisatievanaf € 450
Asbest verwijderen
- 1 ruimte tot 35 m2€ 900 - € 1.100
- 2 ruimtes tot 40 m2€ 1.100 - € 1.300
- 3 ruimtes tot 50 m2€ 1.300 - € 1.500
- 2 ruimtes tot 70 m2€ 1.600 - € 1.800
Asbesthoudend materiaal verwerken
- Verpakking voor asbesthoudend materiaal€ 0 - € 30 (geschikt voor 1.500 kg)
- Asbesthoudend materiaal storten€ 0 - € 25 per 100 kg

Heb je astbesthoudende golfplaten die gesaneerd moeten worden? Bekijk dan het artikel: Golfplaten verwijderen.

Prijsopbouw van asbestsanering

Kostenverdeling asbestsanering kosten

Welke onderdelen beïnvloeden asbestsanering kosten?

De hoogte van de asbestsanering kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren, dit zijn onder andere: de asbestinventarisatie, de ruimte, het aantal te verwijderen m² en het veilig afvoeren van de asbesthoudende materialen. Hieronder vind je een overzicht van onderdelen die de kosten van asbestsanering beïnvloeden.

1: Type asbestinventarisatie

Vermoed je dat er in of buiten je huis asbest aanwezig is of wil je asbest laten verwijderen? Laat dan een asbestinventarisatie rapport opstellen. Dit rapport komt voort uit een asbestinventarisatie.

Een asbestinventarisatie begint met een historisch onderzoek om te bepalen waar asbest zich mogelijk kan bevinden. Met een inventarisatie van zichtbaar materiaal (vroeger type A) controleert de vakspecialist vervolgens systematisch de ruimtes en neemt waar nodig monsters af. Hierbij worden geen kleine sloopwerkzaamheden uitgevoerd.

Wil je wel slopen of heb je om andere redenen een grondigere asbestinventarisatie nodig? Bij een volledige inventarisatie (vroeger type B) breekt de vakspecialist ook zaken weg om te kijken of erachter asbest zit.

2: Gaat het om een ruimte of golfplaten

Kijken we naar asbest verwijderen zelf, dan hangen de kosten af van de plaats van de asbest en het risico niveau. Zit het asbest bijvoorbeeld in het isolatiemateriaal van je huis verwerkt of bestaat het dak van je schuur uit asbesthoudende golfplaten? Het verwijderen van asbest in ruimtes is duurder dan het verwijderen van asbesthoudenden golfplaten omdat dit meer werk is.

Ook het aantal vierkante meters dat besmet is met asbest is een belangrijke factor die veel invloed heeft op de kosten van asbestsanering. Des te hoger het aantal vierkante meters, des te hoger de kosten uitvallen.

3: Verwerken asbesthoudend materiaal

Wanneer de asbestsanering heeft plaatsgevonden, dient het materiaal met asbest te worden afgevoerd. Kies ervoor om dit direct door het asbestsaneringsbedrijf te laten meenemen of check of je de asbest zelf mag afvoeren. Je kunt hiervoor terecht bij de vuilstort van je gemeente. De hoeveelheid van het asbesthoudende materiaal bepaalt de hoogte van de kosten. De kosten voor het storten van dit materiaal variëren per gemeente van € 0 tot € 25 per 100 kilogram.

4: Kosten aspecten bij gecertifieerde bedrijven

Bij het inhuren van een gecertificeerd bedrijf voor asbestsanering zijn er verschillende diensten inbegrepen die de kosten verantwoorden. Allereerst, het uitvoeren van een grondige asbestinventarisatie door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Dit houdt in een visuele inspectie van het gebouw en het opstellen van een gedetailleerd asbestinventarisatierapport, waarin het specifieke soort asbest wordt geïdentificeerd en de locaties waar het is gevonden.

Bovendien houdt het in het veilig verwijderen van het asbesthoudende afval door gespecialiseerde medewerkers van het gecertificeerde saneringsbedrijf. Dit omvat het gebruik van speciale stortplaatsen en het naleven van strenge regels voor het omgaan met asbest, om ervoor te zorgen dat het asbest op een veilige en gecontroleerde manier wordt verwijderd.

Door een gecertificeerd bedrijf te kiezen, kan je er zeker van zijn dat alle nodige maatregelen worden genomen om asbest op een professionele en veilige manier te verwijderen, inclusief het melden van de sanering aan de bevoegde autoriteiten.

Vind dé beste vakspecialist voor je project en ontvang gratis offertes.

Veelgestelde vragen

Is het mogelijk dat ik asbest tegenkom in gebouwen gebouwd na 1 januari 1994?

Nee, sinds 1993 is het verboden om asbest te verwerken in producten en materialen. Daarom hoef je niet bang te zijn dat je asbest aantreft in gebouwen die ná 1993 gebouwd zijn.

Waar tref ik asbest aan en hoe herken ik het?

Hechtgebonden asbest zit onder andere in golfplaten, vinyltegels, rioleringen en dakleien.
Niet-hechtgebonden asbest vind je terug in kachelplaten, afdichtkoord, oude huishoudelijke apparaten en in spuitasbest. Ben je er niet zeker of het asbest is? Vraag het na bij een asbestsaneringsbedrijf.

Wat is het verschil tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest?

Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels vast in het materiaal. Over het algemeen bevatten deze materialen veel cement, lijm of kunststof. Bij niet-hechtgebonden asbest komen de vezels eenvoudiger vrij dan bij hechtgebonden asbest. Het risico bij niet-hechtgebonden asbest is dus groter.

Homedeal bespaartips

Kies voor een lokaal bedrijf

Er zijn veel asbestsaneringsbedrijven die je graag helpen met het verwijderen van asbest. Het is zonde om te kiezen voor een bedrijf dat niet bij in de buurt is gevestigd, waardoor je onnodig hoge voorrijkosten moet betalen. Kies voor een lokaal bedrijf om deze kosten te besparen.

Financieringsmogenlijkheden

Kijk of er subsidies, leningen of andere financiële middelen beschikbaar zijn voor de sanering van asbest in jouw gebied. Een aantal overheidsprogramma's biedt financiële aansporing om de saneringskosten te dekken.

Collectieve sanering

Als asbestsanering nodig is voor meerdere gebouweigenaren in dezelfde buurt of gemeenschap, kan het mogelijk zijn om asbestsaneringsprojecten samen te voegen, wat leidt tot schaalvoordelen en lagere kosten per project.

Hoe werkt het?
1
Beschrijf je project

Vertel ons waar je naar op zoek bent. Wat zijn je wensen?

2
Vergelijk vakspecialisten

Kom in contact en vergelijk offertes van vakspecialisten.

3
Kies jouw vakspecialist

Ga voor de vakspecialist die het best past bij jouw project.

4
Geniet van het resultaat

Deel het met anderen en laat een review achter.

Waarom Homedeal?
350.000

350.000 geplaatste opdrachten per jaar

2.000

Ruim 2.000 aangesloten vakspecialisten

169

169 verschillende vakgebieden