Vergelijk isolatie offertes
Vind dé isolatie specialist voor je project
 

Gratis en vrijblijvend

Homedeal.nl Isolatie Subsidie vloerisolatie

Subsidie vloerisolatie

Vloerisolatie is een goede manier om je woning comfortabeler en duurzamer te maken. Met een subsidie op vloerisolatie, die de overheid aanbiedt, wordt het nog aantrekkelijker om te investeren in deze verduurzaming. Lees hier alles wat je moet weten over de voorwaarden, de hoogte van de subsidie op vloerisolatie in 2024 en hoe je deze aanvraagt. 

Vloerisolatie subsidie: de mogelijkheden in 2024

In 2024 zijn er verschillende opties als je wilt profiteren van een subsidie voor vloerisolatie of andere financiële voordelen. Bekijk hieronder welke mogelijkheden er zijn. 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een regeling van de overheid die particulieren en zakelijke gebruikers ondersteunt bij de aanschaf van duurzame energieoplossingen, waaronder vloerisolatie. 

Deze subsidie is bedoeld om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparende maatregelen te stimuleren. Door gebruik te maken van de ISDE-subsidie, kun je een deel van de kosten voor vloerisolatie terugkrijgen, waardoor deze duurzame investering betaalbaarder wordt.

Hoeveel bedraagt deze vloerisolatie subsidie in 2024? 

Voor vloerisolatie bedraagt de ISDE-subsidie € 5,50 per m² geïsoleerde vloer. Als de vakspecialist gebruik maakt van biobased isolatiemateriaal dan kun je een bonus van € 2 per m² ontvangen. 

Het exacte subsidiebedrag hangt af van de grootte van de te isoleren vloeroppervlakte in je woning. Je kunt voor 20 t/m 130 m² subsidie krijgen dus dit komt neer op een subsidiebedrag van € 110 tot € 1.690 in totaal. 

Het is belangrijk om de subsidiebedragen te controleren op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), omdat deze bedragen periodiek kunnen veranderen.

Wat zijn de voorwaarden van de ISDE?

Om in aanmerking te komen voor de ISDE-subsidie voor vloerisolatie, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. 

 1. Een erkend isolatiebedrijf moet de isolatie aanbrengen. 
 2. De isolatiewaarde (Rd-waarde) van het materiaal moet minimaal 3,5 m²K/W zijn.
 3. Je laat minimaal 20 m² van de bestaande vloer isoleren.
 4. Het isolatiemateriaal moet door de vakspecialist tegen de onderkant of aan de bovenkant van de bestaande vloer worden aangebracht. 
 5. Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met blaasmiddelen die vrij zijn van HFK’s.
 6. De subsidie moet je binnen 12 maanden na het aanbrengen van de isolatie aanvragen. 
 7. De woning moet jouw eigendom zijn en je moet deze als hoofdverblijf gebruiken. 

Door deze voorwaarden goed door te nemen en te zorgen dat je aan alle criteria voldoet, vergroot je de kans op een succesvolle subsidieaanvraag.

Hoe kan ik de Investeringssubsidie Duurzame Energie aanvragen?

Het aanvragen van de ISDE-subsidie voor vloerisolatie doe je via de website van de RVO. Je moet een digitaal aanvraagformulier invullen en daarbij de benodigde documenten uploaden, zoals de factuur van het isolatiebedrijf en een bewijs van de uitgevoerde werkzaamheden. 

Het aanvraagproces is relatief eenvoudig, maar zorg ervoor dat je alle informatie correct en volledig invult. Na het indienen van je aanvraag krijg je binnen enkele weken bericht of je in aanmerking komt voor de subsidie en wat het exacte bedrag is dat je zult ontvangen.

Vind dé beste vakspecialist voor je project en ontvang gratis offertes.
Vakspecialist is vloerisolatie aan het leggen op een vloer.

Subsidieregeling verduurzaming (SVVE)

De Subsidie Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) is een regeling van de overheid die VvE’s helpt bij het financieren van duurzame energieoplossingen en energiebesparende maatregelen, waaronder vloerisolatie. 

Deze subsidie is ontworpen om het energieverbruik te verminderen en de energiekosten te verlagen binnen appartementencomplexen en andere gezamenlijke gebouwen. Door gebruik te maken van de SVVE-subsidie, kunnen VvE’s een flinke besparing realiseren op de kosten van vloerisolatie en andere verduurzamingsmaatregelen.

Hoeveel bedraagt deze vloerisolatie subsidie in 2024? 

Voor vloerisolatie kan een VvE via de SVVE-subsidie een bedrag van € 11 per m² ontvangen. Dit geldt alleen bij een aanvraag met minimaal 2 hoofdmaatregelen. Indien je subsidie aanvraagt voor 1 hoofdmaatregel dan is de subsidie de helft van bovenstaand bedrag dus kun je rekenen op € 5,50 per m². 

Per isolatiemaatregel kan de VvE ook nog een bonus ontvangen voor het gebruik van biobased isolatiemateriaal. Deze bonus bedraagt € 2 per m², ook als er maar 1 maatregel wordt doorgevoerd. 

Wat zijn de voorwaarden van de SVVE?

Om in aanmerking te komen voor de Subsidie Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaren (SVVE), moet je aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Eigenaar-bewoner: binnen de VvE moet minstens één koopwoning zijn waarvan de eigenaar ook de bewoner is. Deze woning moet het hoofdverblijf van de eigenaar zijn, of worden na de maatregelen.
 2. Gemengde VvE’s: VvE’s met koop- en huurwoningen moeten een staatssteunverklaring per verhuurder indienen. Ontving de verhuurder in de laatste 3 belastingjaren minder dan € 300.000, dan kiest hij de “Verklaring de-minimissteun”; bij meer dan € 300.000 kiest hij de “Algemene Groepsvrijstellingsverordening”.
 3. Uitvoering door deskundigen: de uitvoering van de maatregelen wordt gedaan door erkende bouwbedrijven of installateurs met een KVK-inschrijving. Eigenaren mogen de werkzaamheden niet zelf doen.
 4. Uitvoeringstermijn: de maatregelen moeten binnen 2 jaar na de beschikking worden uitgevoerd, inclusief eventuele aanvullende maatregelen.

Door deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen en na te leven, kan de VvE succesvol subsidie voor vloerisolatie aanvragen en ontvangen.

Hoe kan ik de subsidieregeling verduurzaming aanvragen?

Het aanvragen van de SVVE-subsidie voor vloerisolatie gebeurt via de website van de RVO. De VvE moet een digitaal aanvraagformulier invullen en hierbij de vereiste documenten uploaden, zoals de factuur van het isolatiebedrijf en een verklaring van de uitgevoerde werkzaamheden. 

Het proces is vrij rechttoe rechtaan, maar het is belangrijk om nauwkeurig te werk te gaan en alle gevraagde informatie correct in te vullen. Na het indienen van de aanvraag ontvangt de VvE binnen enkele weken bericht over de toekenning van de subsidie en het exacte subsidiebedrag.

Regionale subsidie vloerisolatie in 2024

Naast de landelijke subsidies zoals de ISDE en de SVVE, bieden veel gemeenten en provincies in Nederland ook regionale subsidies aan voor vloerisolatie in 2024. Deze regionale subsidies zijn bedoeld om huiseigenaren en VvE’s extra financiële ondersteuning te bieden bij het verduurzamen van hun woningen en gebouwen. 

De beschikbaarheid en de hoogte van deze subsidies kunnen variëren per gemeente of provincie. Sommige gemeenten bieden bijvoorbeeld een vast bedrag per vierkante meter geïsoleerde vloer, terwijl andere werken met een percentage van de totale isolatiekosten. 

Het is belangrijk om te controleren welke specifieke regelingen er in jouw regio gelden. Hiervoor kun je terecht op de website van jouw gemeente of provincie, waar je gedetailleerde informatie kunt vinden over de beschikbare subsidies en de bijbehorende voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden van de regionale subsidie voor vloerisolatie?

De voorwaarden voor regionale subsidies voor vloerisolatie verschillen per gemeente of provincie, maar er zijn enkele gemeenschappelijke eisen. 

Vaak moet de isolatie worden uitgevoerd door een erkend isolatiebedrijf en moet het isolatiemateriaal voldoen aan bepaalde isolatiewaarden (bijvoorbeeld een minimale Rd-waarde). Daarnaast moet je meestal de subsidie aanvragen voordat de werkzaamheden beginnen en soms moet je de aanvraag binnen een bepaalde tijd na voltooiing van de isolatie indienen. Het is ook mogelijk dat er specifieke eisen zijn met betrekking tot de eigendom en het gebruik van de woning.

Hoe kan ik deze vloerisolatie subsidie in 2024 aanvragen?

Het aanvraagproces voor regionale vloersubsidies verloopt via de gemeentelijke of provinciale website. Je moet doorgaans een online aanvraagformulier invullen en daarbij relevante documenten uploaden, zoals offertes of facturen van het isolatiebedrijf en een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden. 

Het is belangrijk om de specifieke aanvraagprocedures en deadlines van jouw gemeente of provincie te volgen om ervoor te zorgen dat je aanvraag correct en tijdig wordt ingediend. Na het indienen van de aanvraag krijg je meestal binnen enkele weken bericht over de toekenning van de subsidie en het subsidiebedrag.

Spaarpot die laat zien dat je kunt besparen met subsidie op vloerisolatie

Alternatief voor vloerisolatie subsidie: Energiebespaarlening 

De Energiebespaarlening is een speciale lening die door de overheid in samenwerking met het Nationaal Warmtefonds wordt aangeboden om huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te helpen bij het financieren van energiebesparende maatregelen, zoals vloerisolatie. 

Deze lening is bedoeld om duurzame investeringen toegankelijker te maken door aantrekkelijke rentevoorwaarden en een flexibele aflossingstermijn te bieden. Door gebruik te maken van de Energiebespaarlening kun je investeren in vloerisolatie zonder meteen een grote som geld te hoeven uitgeven. In tegenstelling tot een subsidie voor vloerisolatie is dit niet een gift en zul je deze lening weer af moeten betalen.

Hoeveel kan ik lenen?

De Energiebespaarlening voor particulieren biedt leenbedragen van minimaal € 1.000 tot maximaal € 27.000. De looptijd varieert afhankelijk van het leenbedrag:

 • Voor bedragen van € 1.000 tot € 15.000 kun je kiezen uit een looptijd van 7, 10, of 15 jaar.
 • Voor bedragen van € 15.000 tot € 27.000 kun je kiezen uit een looptijd van 7, 10, 15, of 20 jaar.
 • Voor bedragen boven € 27.000 (voor Nul-op-de-Meter of Zeer Energiezuinige Pakket) is de looptijd maximaal 20 jaar.

VvE’s kunnen een hoger bedrag lenen, afhankelijk van de omvang van het project en het aantal woningen dat erbij betrokken is. 

De lening kan gebruikt worden om de volledige kosten van vloerisolatie te dekken, inclusief materialen en installatie door een gecertificeerd bedrijf.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de Energiebespaarlening, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Eigendom en hoofdverblijf: je moet eigenaar zijn van de woning waarvoor je de lening aanvraagt, en deze woning moet je hoofdverblijf zijn. Nieuwbouwwoningen komen niet in aanmerking.
 • Maatregelenlijst: de lening is alleen voor maatregelen die op de officiële maatregelenlijst staan en moeten worden uitgevoerd door een erkend aannemer of installateur.
 • Warmtepompfinanciering: bij een lening van 20 jaar mag maximaal 33% van het leenbedrag worden gebruikt voor een warmtepomp. Bij kortere looptijden is er geen dergelijke beperking.
 • Reeds uitgevoerde maatregelen: maatregelen die al zijn uitgevoerd, komen alleen in aanmerking als deze maximaal twee maanden voor de aanvraagdatum zijn gefactureerd.
 • Uitvoering: net zoals bij de subsidie voor vloerisolatie moet je voor een lening ook de uitvoering door een vakspecialist laten uitvoeren.

Hoe kan ik het aanvragen?

Het aanvragen van de Energiebespaarlening verloopt via de website van het Nationaal Warmtefonds. Hier kun je een aanvraagformulier invullen waarin je informatie geeft over jezelf, je woning en de geplande energiebesparende maatregelen. Ook moet je offertes of facturen van het isolatiebedrijf en een beschrijving van de werkzaamheden toevoegen. 

Nadat je de aanvraag hebt ingediend, wordt deze beoordeeld en ontvang je binnen enkele weken bericht over de goedkeuring en de voorwaarden van de lening. Zodra de lening is goedgekeurd, kun je de werkzaamheden laten uitvoeren en de lening in termijnen terugbetalen.

Verlaagd btw-tarief (21% naar 9%) 

In Nederland geldt een verlaagd btw-tarief voor bepaalde energiebesparende isolatiewerkzaamheden, waaronder vloerisolatie. Dit tarief is verlaagd van 21% naar 9% en is bedoeld om woningeigenaren te stimuleren hun woningen energiezuiniger te maken. Door gebruik te maken van dit verlaagde btw-tarief, kun je aanzienlijk besparen op de kosten van vloerisolatie, wat het aantrekkelijker maakt om te investeren in een duurzamer huis.

Hoeveel bespaar ik met het verlaagde btw-tarief?

Het verlaagde btw-tarief van 9% in plaats van 21% kan een aanzienlijke besparing opleveren op de totale kosten van vloerisolatie. Stel dat de kosten voor vloerisolatie inclusief installatie € 5.000 bedragen. Met het reguliere btw-tarief van 21% zou de btw € 1.050 zijn. Met het verlaagde tarief van 9% is de btw echter slechts € 450. Dit betekent een besparing van € 600 op de btw-kosten alleen al. Door dit financiële voordeel wordt de terugverdientijd van je investering in vloerisolatie korter.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief van 9% voor vloerisolatie, moet de isolatiewerkzaamheid aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet de isolatie worden aangebracht in een woning die ouder is dan twee jaar. Daarnaast moet de isolatie worden uitgevoerd door een erkend isolatiebedrijf; doe-het-zelf isolatie komt niet in aanmerking voor het verlaagde tarief. Het verlaagde tarief geldt zowel voor de arbeidskosten als voor de materialen die gebruikt worden voor de isolatiewerkzaamheden.

Hoe kan ik het aanvragen?

Het verlaagde btw-tarief wordt automatisch toegepast door het isolatiebedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Je hoeft dit dus niet zelf aan te vragen. Het is belangrijk om bij het kiezen van een isolatiebedrijf te controleren of zij het verlaagde tarief kunnen toepassen. Laat ze dit duidelijk op de offerte en factuur vermelden. 

Zorg ervoor dat je een erkend bedrijf kiest dat op de hoogte is van de regels rondom het verlaagde btw-tarief. Op die manier weet je zeker dat je van deze besparing kunt profiteren.

Offerte aanvragen bij een erkende vakspecialist

Als je in 2024 in aanmerking wilt komen voor een subsidie voor vloerisolatie, het verlaagde btw tarief of de energiebespaarlening dan zul je de de vloerisolatie door een vakspecialist moeten laten leggen. Bij Homedeal kom je eenvoudig in contact met meerdere vakspecialisten. Het enige wat je hoeft te doen is onderstaand formulier invullen. Vervolgens krijg je gratis en volledig vrijblijvend offerte aanvragen van verschillende vakspecialisten in jouw inbox.

Vind dé beste vakspecialist voor je project en ontvang gratis offertes.

Veelgestelde vragen

Is er subsidie op vloerisolatie?

Ja, er is subsidie beschikbaar voor vloerisolatie. Dit kan via de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en de Subsidie Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaren (SVVE). Daarnaast bieden sommige gemeenten en provincies regionale subsidies aan. Deze subsidies helpen om de kosten van vloerisolatie te verlagen, waardoor het aantrekkelijker wordt om je woning te verduurzamen.

Hoe dik moet vloerisolatie zijn voor subsidie?

Voor de ISDE-subsidie moet de vloerisolatie een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 3,5 m²K/W hebben. Dit betekent meestal dat de isolatiedikte varieert afhankelijk van het materiaal dat je gebruikt. Het is belangrijk om deze specificaties te controleren bij je isolatiebedrijf om ervoor te zorgen dat je aan de subsidievoorwaarden voldoet.

Hoeveel subsidie krijg je voor vloerisolatie in 2024?

In 2024 bedraagt de subsidie voor vloerisolatie via de ISDE € 5,50 per m² geïsoleerde vloer. Voor de SVVE-subsidie kunnen de bedragen variëren afhankelijk van het type en de omvang van de isolatiewerkzaamheden. Controleer altijd de actuele subsidiebedragen en voorwaarden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

Hoe werkt het?
1
Beschrijf je project

Vertel ons waar je naar op zoek bent. Wat zijn je wensen?

2
Vergelijk vakspecialisten

Kom in contact en vergelijk offertes van vakspecialisten.

3
Kies jouw vakspecialist

Ga voor de vakspecialist die het best past bij jouw project.

4
Geniet van het resultaat

Deel het met anderen en laat een review achter.

Waarom Homedeal?
350.000

350.000 geplaatste opdrachten per jaar

2.000

Ruim 2.000 aangesloten vakspecialisten

169

169 verschillende vakgebieden