Vergelijk dakkapel offertes
Vind dé dakkapel specialist voor je project
 

Gratis en vrijblijvend

Homedeal.nl Dakkapel Dakkapel vergunningsvrij

Dakkapel vergunningsvrij

Om een dakkapel vergunningsvrij te plaatsen moet je vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lukt dit niet, dan moet je een vergunning aanvragen. Maar wanneer is je dakkapel dan vergunningsvrij? Je leest hier alles over de regels voor een vergunningsvrije dakkapel, de vergunningsvrije afmetingen en wat je moet doen als je wel een vergunning nodig hebt. 

Wanneer is een dakkapel vergunningsvrij?

Vanaf 1 januari 2024 zorgt de nieuwe Omgevingswet voor belangrijke veranderingen in de wet- en regelgeving rondom bouw- en verbouwprojecten in Nederland, waaronder het plaatsen van dakkapellen. Onder deze nieuwe wetgeving is voor veel kleine verbouwprojecten, zoals het plaatsen van een dakkapel, vaak alleen een melding bij de gemeente nodig in plaats van een vergunning. Dit vereenvoudigt het proces aanzienlijk. Dit geldt overigens niet voor een dakopbouw, want die is nooit vergunningsvrij.

Als er toch een dakkapel vergunning nodig is, dan belooft de nieuwe wet de beslissingstermijn te verkorten naar maximaal 8 weken, met de optie om deze met nog eens 6 weken te verlengen, wat een significante versnelling betekent vergeleken met de huidige wachttijd van 26 weken.

De Omgevingswet introduceert ook een nieuwe splitsing in de bouwregelgeving, namelijk tussen technische regels, die vaak geen vergunning vereisen, en ruimtelijke regels, die wel een vergunning kunnen vereisen. Dit onderscheid zorgt ervoor dat je voor de technische aspecten van het bouwen wellicht geen vergunning nodig hebt, terwijl je voor de impact op de omgeving mogelijk wel aan vergunningseisen moet voldoen. 

Het is daarom essentieel om via de Vergunningcheck van de gemeente na te gaan of in jouw situatie een dakkapel vergunning nodig is of dat je volstaat met een melding. Dit geldt niet alleen als er een nieuwe dakkapel geplaatst wordt, maar ook bij een dakkapel renovatie van je huidige dakkapel.

Dakkapel die vergunningsvrij wordt geplaatst aan de achterzijde van een woning

Dakkapel aan de voorzijde

Voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van je woning zijn er specifieke regels van toepassing. Over het algemeen is voor een dakkapel aan de voorkant bijna altijd een vergunning vereist, omdat deze vaak uitkijkt op openbaar toegankelijk gebied. 

Er zijn echter uitzonderingen waarbij een dakkapel aan de voorzijde vergunningsvrij kan zijn, mits deze voldoet aan bepaalde voorwaarden zoals vastgelegd in het Bestemmingsplan en er geen welstandseisen gelden. Dit betekent dat, ook al valt een dakkapel binnen de normen voor vergunningsvrije bouwwerken, je toch goed moet nagaan of er lokale bepalingen of beperkingen zijn die een vergunning vereisen​ 

Dakkapel aan de achterzijde 

Voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van je woning gelden bepaalde voorwaarden om dit vergunningsvrij te kunnen doen. Een dakkapel in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak mag zonder omgevingsvergunning geplaatst worden, mits deze aan een aantal specifieke criteria voldoet. 

Zo moet de dakkapel een plat dak hebben, mag deze niet hoger zijn dan 1,75 meter vanaf de voet, en moet de onderzijde zich tussen de 0,5 en 1 meter boven de dakvoet bevinden. Daarnaast moet de bovenzijde minstens 0,5 meter onder de nok zijn en de zijkanten minstens 0,5 meter van de dakranden afstaan. 

Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat dakkapellen niet te dominant aanwezig zijn op het dak en goed passen binnen de esthetiek van het huis en de omgeving​. 

Vind dé beste vakspecialist voor je project en ontvang gratis offertes.

Dakkapel vergunningsvrij: afmetingen

Bij het overwegen van een dakkapel voor jouw huis zonder de noodzaak van een vergunning, spelen de dakkapel maten een cruciale rol. De specifieke afmetingen bepalen of jouw dakkapel binnen de vergunningsvrije regels valt. Hieronder volgen de belangrijkste punten met betrekking tot de afmetingen voor een vergunningsvrije dakkapel.

Maximale hoogte en breedte

Voor een vergunningsvrije dakkapel zijn er duidelijke richtlijnen voor de maximale dakkapel afmetingen. Bekijk hieronder de toegestane afmetingen: 

  • Hoogte: de dakkapel mag niet hoger zijn dan 1,75 meter, gemeten vanaf de voet van de dakkapel.
  • Breedte: er is geen landelijke maximale breedte vastgelegd voor vergunningsvrije dakkapellen, maar het is belangrijk om te controleren of er lokale regels zijn die hieraan grenzen stellen.

Deze afmetingen zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat de dakkapel esthetisch past binnen de bestaande structuur van het dak en de algemene uitstraling van het huis niet negatief beïnvloedt.

Afstand tot de dakrand

De plaatsing van de dakkapel in relatie tot de dakrand is ook gereguleerd:

  • Onderzijde: meer dan 0,5 meter en minder dan 1 meter boven de dakvoet.
  • Bovenzijde: moet meer dan 0,5 meter onder de daknok blijven.
  • Zijkanten: moeten meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak geplaatst worden.

Deze regels zorgen voor een uniform uiterlijk en houden rekening met structurele integriteit en waterafvoer.

Dakkapel voorkant en achterkant

  • Voorzijde: voor dakkapellen aan de voorzijde van de woning is vaak een vergunning nodig, gezien deze direct zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk als de dakkapel voldoet aan bepaalde gestelde voorwaarden.
  • Achterzijde: aan de achterkant en bepaalde zijkanten van het huis kan je een dakkapel meestal vergunningsvrij plaatsen, mits deze aan de bovengenoemde afmetingen en plaatsingsregels voldoet.

De afmetingen en de positie van een dakkapel zijn essentieel in het bepalen of een vergunning noodzakelijk is. We raden altijd aan om voorafgaand aan het plaatsen bij de lokale gemeente te informeren naar de exacte eisen en mogelijkheden voor het vergunningsvrij plaatsen. Een dakkapel specialist van Homedeal is altijd op de hoogte van de huidige regels en voorwaarden en kan je hier ook bij helpen. 

Wat kost een vergunningsvrije dakkapel? 

Voor een vergunningsvrije dakkapel liggen de dakkapel prijzen gemiddeld tussen de € 3.000 en € 11.000. Vergunningsvrij bouwen biedt een financieel voordeel, wat het totale investeringsbedrag voor het plaatsen van een dakkapel vermindert. 

Vind dé beste vakspecialist voor je project en ontvang gratis offertes.

Veelgestelde vragen

Heb je een vergunning nodig voor een dakkapel?

Ja, afhankelijk van de locatie en afmetingen van de dakkapel. Aan de achterzijde en bepaalde zijden kan het zonder vergunning, maar voor de voorzijde is vaak wel een vergunning nodig.

Wat kost een vergunning voor een dakkapel?

De kosten variëren per gemeente, maar gemiddeld liggen deze tussen de € 200 en € 400. Het is belangrijk om bij jouw gemeente de exacte kosten op te vragen.

Hoe weet je of je een dakkapel mag plaatsen?

Door de gemeentelijke regels te raadplegen en eventueel een vergunningcheck te doen bij het omgevingsloket van jouw gemeente. Dit geeft duidelijkheid over de mogelijkheden en eventuele beperkingen.